Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0201-22
Naziv : "MOKOFLEX BH" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0201-22
Naziv"MOKOFLEX BH" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac
Naziv (skraćeno)"MOKOFLEX BH" d.o.o. Gradačac
AdresaGradačac, Gradačac, Vučkovci bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210501560005
Carinski broj 

1 - 1