Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0339-22
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "Bioline" Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0339-22
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "Bioline" Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Bioline" d.o.o Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Butmirska cesta br. 21
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203032040007
Carinski broj 

1 - 1