Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 2-195
Naziv : Javna ustanova Osnovna škola "VRAPČIĆI" Vrapčići Mostar

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS2-195
NazivJavna ustanova Osnovna škola "VRAPČIĆI" Vrapčići Mostar
Naziv (skraćeno)JU "Osnovna škola Vrapčići"
AdresaMostar, Mostar, Vrapčići bb.
Oblik organizovanjaUstanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4227159840009
Carinski broj 

1 - 1