Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0191-20
Naziv : "EmbeX" d.o.o. Živinice

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0191-20
Naziv"EmbeX" d.o.o. Živinice
Naziv (skraćeno)"EmbeX" d.o.o. Živinice
AdresaŽivinice, Živinice, Dubrave Donje, Hadžići 365
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210432730009
Carinski broj 

1 - 1