Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0273-20
Naziv : "LOLLIPOPS" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0273-20
Naziv"LOLLIPOPS" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"LOLLIPOPS" d.o.o. Sarajevo
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 13
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202765920007
Carinski broj 

1 - 1