Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0193-20
Naziv : Acedia d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0193-20
NazivAcedia d.o.o.
Naziv (skraćeno)Acedia d.o.o.
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Alipašina broj 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202754990003
Carinski broj 

1 - 1