Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0163-17
Naziv : "Recolor" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0163-17
Naziv"Recolor" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Recolor" d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Zaima Šarca br. 21
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202338260004
Carinski broj 

1 - 1