Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0188-15
Naziv : MAIN STREET društvo za promet i usluge d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0188-15
NazivMAIN STREET društvo za promet i usluge d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)MAIN STREET d.o.o. Sarajevo
AdresaCentar, Sarajevo, ul. Ferhadija br. 5
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202075150004
Carinski broj 

1 - 1