Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0771-13
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "B2C Concept" Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0771-13
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "B2C Concept" Bihać
Naziv (skraćeno)"B2C Concept" d.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, Bosanska br.31
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263672390007
Carinski broj 

1 - 1