Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-3846-00
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "DENIZ" Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-3846-00
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "DENIZ" Bihać
Naziv (skraćeno)D.o.o. "DENIZ" Bihać
AdresaBihać, Bihać, 502. Viteške br.68.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1