Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-5008-00
Naziv : Javno komunalno preduzeće "ČISTOĆA" d.o.o. Cazin

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-5008-00
NazivJavno komunalno preduzeće "ČISTOĆA" d.o.o. Cazin
Naziv (skraćeno)JKP "ČISTOĆA" d.o.o. Cazin
AdresaCazin, Cazin, Izeta Nanića bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1