Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0298-17
Naziv : "NIRMA" d.o.o. Društvo za trgovinu, promet i usluge Tešanj

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0298-17
Naziv"NIRMA" d.o.o. Društvo za trgovinu, promet i usluge Tešanj
Naziv (skraćeno)"NIRMA" d.o.o. Tešanj
AdresaTešanj, Tešanjka, Kraševo broj 41
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218199640003
Carinski broj 

1 - 1