Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-3043-00
Naziv : " TEHNIKDRVO - KAPIĆ " Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,prevoz,trgovinu, export-import i usluge Cazin

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-3043-00
Naziv" TEHNIKDRVO - KAPIĆ " Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju,prevoz,trgovinu, export-import i usluge Cazin
Naziv (skraćeno)d.o.o. " TEHNIKDRVO - KAPIĆ " Cazin
AdresaCazin, Cazin, Kapići broj 47
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263261920005
Carinski broj 

1 - 1