Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0437-08
Naziv : Privredno društvo za otkup, trgovinu, kooperaciju, usluge i poljoprivredu "SLOGA-MUHAREMOVIĆ" d.o.o. Zavidovići

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0437-08
NazivPrivredno društvo za otkup, trgovinu, kooperaciju, usluge i poljoprivredu "SLOGA-MUHAREMOVIĆ" d.o.o. Zavidovići
Naziv (skraćeno)Privredno društvo otkup "SLOGA-MUHAREMOVIĆ" d.o.o. Zavidovići
AdresaZavidovići, Zavidovići, Krivajska 21.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218019760006
Carinski broj 

1 - 1