Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0499-22
Naziv : "GEOS-DB" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0499-22
Naziv"GEOS-DB" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"GEOS-DB" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, Marka Marulića broj 2A/I
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203052820009
Carinski broj 

1 - 1