Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0017-22
Naziv : "MUŠE" d.o.o. Lukavac

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0017-22
Naziv"MUŠE" d.o.o. Lukavac
Naziv (skraćeno)"MUŠE" d.o.o. Lukavac
AdresaLukavac, Lukavac, Puračić, Hrastik bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210488280006
Carinski broj 

1 - 1