Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0627-21
Naziv : "Royal Balkans" - kraljevski Balkan Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0627-21
Naziv"Royal Balkans" - kraljevski Balkan Društvo sa ograničenom odgovornošću d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Royal Balkans" - kraljevski Balkan d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo - Ilidža, Ilidža, ul. Munira Gavrankapetanovića broj 65
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202921720005
Carinski broj 

1 - 1