Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-369-00
Naziv : int. 335

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-369-00, int. 335
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "UNA IMPEX" Cazin
Naziv (skraćeno)DOO "UNA IMPEX" Cazin
AdresaCazin, Cazin, Nurije Pozderca broj 27.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1