Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0496-22
Naziv : "DIZAH COMPANY" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0496-22
Naziv"DIZAH COMPANY" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"DIZAH COMPANY" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Stari drum br. 131, Hrasnica
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203052580008
Carinski broj 

1 - 1