Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0236-19
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi ABDI IBRAHIM BH d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0236-19
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje, pružanje usluga i zastupanje stranih firmi ABDI IBRAHIM BH d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)ABDI IBRAHIM BH d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, ul. Tešanjska broj 24A (Avaz Twist Tower)
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202632700004
Carinski broj 

1 - 1