Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-1836-00 int.1414
Naziv : "TAJM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać - u likvidaciji

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-1836-00 int.1414
Naziv"TAJM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać - u likvidaciji
Naziv (skraćeno)"TAJM" d.o.o. Bihać - u likvidaciji
AdresaBihać, Bihać, Viktora Bubnja broj 48.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1