Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0283-22
Naziv : "HVEADŽ" društvo sa ograničenom odgovornošću Busovača

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0283-22
Naziv"HVEADŽ" društvo sa ograničenom odgovornošću Busovača
Naziv (skraćeno)"HVEADŽ" d.o.o. Busovača
AdresaBusovača, Busovača, Mihaljevići bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236761170005
Carinski broj 

1 - 1