Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0598-18
Naziv : E plus d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0598-18
NazivE plus d.o.o.
Naziv (skraćeno)E plus d.o.o.
AdresaMaglaj, Maglaj, Viteška bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4219019030004
Carinski broj 

1 - 1