Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0979-17
Naziv : Društvo za programiranje i digitalni marketing Commerce Care d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0979-17
NazivDruštvo za programiranje i digitalni marketing Commerce Care d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno)Commerce Care d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Zenica, Sarajevska broj 63
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218988300004
Carinski broj 

1 - 1