Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-4902-00
Naziv : "ČEHIMPORT" društvo sa ograničenom odgovornšću, za promet i usluge, Cazin

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-4902-00
Naziv"ČEHIMPORT" društvo sa ograničenom odgovornšću, za promet i usluge, Cazin
Naziv (skraćeno)"ČEHIMPORT" d.o.o. Cazin
AdresaCazin, Cazin, Muslimanskih brigada 60a
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1