Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-05-0002-23
Naziv : Opća zadruga " EKO SMAJLOVIĆ" p.o. Ilijaš

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-05-0002-23
NazivOpća zadruga " EKO SMAJLOVIĆ" p.o. Ilijaš
Naziv (skraćeno)OZ "EKO SMAJLOVIĆ" p.o. Ilijaš
AdresaIlijaš, Podlugovi, Moševička br. 25
Oblik organizovanjaOpća zadruga sa potpunom odgovornošću
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4203129800006
Carinski broj 

1 - 1