Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0103-21
Naziv : Element transport d.o.o. Doboj Istok

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0103-21
NazivElement transport d.o.o. Doboj Istok
Naziv (skraćeno)Element transport d.o.o. Doboj Istok
AdresaDoboj-Istok, Doboj Istok, Brijesnica Velika bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210453730009
Carinski broj 

1 - 1