Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0046-20
Naziv : "Ćuma" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0046-20
Naziv"Ćuma" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
Naziv (skraćeno)"Ćuma" d.o.o. Sarajevo
AdresaIlidža, Sarajevo Dio, ul. Nikole Šopa br. 123
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202733560009
Carinski broj 

1 - 1