Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 32-01-0130-19
Naziv : "BIOPILE" d.o.o. Gračanica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS32-01-0130-19
Naziv"BIOPILE" d.o.o. Gračanica
Naziv (skraćeno)"BIOPILE" d.o.o. Gračanica
AdresaGračanica, Gračanica, Bosanskih kraljeva bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4210373380007
Carinski broj 

1 - 1