Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-0971-16
Naziv : "Kid zone" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-0971-16
Naziv"Kid zone" Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge d.o.o.
Naziv (skraćeno)"Kid zone" d.o.o.
AdresaNovo Sarajevo, Sarajevo, ul. Put života bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4202313270005
Carinski broj 

1 - 1