Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 17-01-0497-16
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "HSH - TRADE" Bihać - u likvidaciji

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS17-01-0497-16
NazivDruštvo sa ograničenom odgovornošću "HSH - TRADE" Bihać - u likvidaciji
Naziv (skraćeno)d.o.o. "HSH - TRADE" Bihać - u likvidaciji
AdresaBihać, Ribić, Ribić bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263742430001
Carinski broj 

1 - 1