Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-4345-00
Naziv : " TIM - SP " Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Cazin

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-4345-00
Naziv " TIM - SP " Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Cazin
Naziv (skraćeno)d.o.o. " TIM - SP " Cazin
AdresaBihać, Bihać, Mala Lisa bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1