Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 96-06-0116-13
Naziv : "PREMIUM", za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt BiH, vl. Perić Marijana, s.p.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS96-06-0116-13
Naziv "PREMIUM", za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt BiH, vl. Perić Marijana, s.p.
Naziv (skraćeno)"PREMIUM", za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt, vl. Perić Marijana, sp.
AdresaBrčko, Brčko, Mihajla Pupina br. 15
Oblik organizovanjaObrtnik/Preduzetnik
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4700603290000
Carinski broj 

1 - 1