Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0369-19
Naziv : Društvo ograničene odgovornosti FOKUS-BH Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0369-19
NazivDruštvo ograničene odgovornosti FOKUS-BH Bugojno
Naziv (skraćeno)FOKUS-BH d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Bosanska br. 2
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236709250009
Carinski broj 

1 - 1