Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0804-18
Naziv : Društvo ograničene odgovornosti ECO MADERA Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0804-18
NazivDruštvo ograničene odgovornosti ECO MADERA Bugojno
Naziv (skraćeno)ECO MADERA d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Čaušlije bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236692340009
Carinski broj 

1 - 1