Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0033-15
Naziv : "QEIGHTY SALEH Y S ALJAHAIL" d.o.o. Visoko

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0033-15
Naziv "QEIGHTY SALEH Y S ALJAHAIL" d.o.o. Visoko
Naziv (skraćeno) "QEIGHTY SALEH Y S ALJAHAIL" d.o.o. Visoko
AdresaVisoko, Visoko, Ul. Kralja Tvrtka broj 50
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218877220001
Carinski broj 

1 - 1