Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0024-15
Naziv : Trgovačko-uslužno društvo AUT TDI d.o.o.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0024-15
NazivTrgovačko-uslužno društvo AUT TDI d.o.o.
Naziv (skraćeno)AUT TDI d.o.o.
AdresaŽepče, Žepče, Vašarište bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218875520008
Carinski broj 

1 - 1