Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 45-01-0009-14
Naziv : "MEMS COMPANY" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Goražde

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS45-01-0009-14
Naziv"MEMS COMPANY" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Goražde
Naziv (skraćeno)"MEMS COMPANY" d.o.o. Goražde
AdresaGoražde, Goražde, Zife Fazlagića bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4245074830002
Carinski broj 

1 - 1