Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0089-12
Naziv : Društvo sa ograničenom odgovornošću "MASTER FASHION" d.o.o Travnik

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0089-12
Naziv Društvo sa ograničenom odgovornošću "MASTER FASHION" d.o.o Travnik
Naziv (skraćeno)"MASTER FASHION" d.o.o Travnik
AdresaTravnik, Travnik, Travnik Ul. Tvornička b.b.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236562130002
Carinski broj 

1 - 1