Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0020-12
Naziv : Društvo ograničene odgovornosti "TERMO-AQUA" Bugojno

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0020-12
NazivDruštvo ograničene odgovornosti "TERMO-AQUA" Bugojno
Naziv (skraćeno)"TERMO-AQUA" d.o.o. Bugojno
AdresaBugojno, Bugojno, Vrbanja bb.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236545040008
Carinski broj 

1 - 1