Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-26396
Naziv : "ŠTS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-26396
Naziv "ŠTS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo
Naziv (skraćeno) "ŠTS" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo, Sarajevo, Sarajevo, ul. Nedima Filipovića br. 23
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1