Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 25-01-0008-11
Naziv : " P B C " d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Odžak

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS25-01-0008-11
Naziv " P B C " d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Odžak
Naziv (skraćeno)" P B C " d.o.o. Odžak
AdresaOdžak, Novo Selo, Novo Selo bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4254125830001
Carinski broj 

1 - 1