Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 51-01-0477-10
Naziv : "ELECTROCOIN" društvo ograničene odgovornosti Vitez

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS51-01-0477-10
Naziv "ELECTROCOIN" društvo ograničene odgovornosti Vitez
Naziv (skraćeno) "ELECTROCOIN" d.o.o. Vitez
AdresaVitez, Vitez, Stjepana Radića 20
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4236515210006
Carinski broj 

1 - 1