Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0144-10
Naziv : Društvo za trgovinu i usluge "QIN FEN" d.o.o. Zenica

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0144-10
NazivDruštvo za trgovinu i usluge "QIN FEN" d.o.o. Zenica
Naziv (skraćeno)"QIN FEN" d.o.o. Zenica
AdresaZenica, Zenica, ul. Aska Borića bb (Stadion Bilino Polje)
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218584800003
Carinski broj 

1 - 1