Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 2-75
Naziv : JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOČA-USTIKOLINA

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS2-75
NazivJAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA FOČA-USTIKOLINA
Naziv (skraćeno)JU DOM ZDRAVLJA FOČA-USTIKOLINA
AdresaFoča, Ustikolina, Omladinska bb
Oblik organizovanjaJavna ustanova
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1