Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-4683-00
Naziv : "HARO - PREVOZ" Društvo sa ograničenom odgovornošću za prevoz i usluge Bihać

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-4683-00
Naziv "HARO - PREVOZ" Društvo sa ograničenom odgovornošću za prevoz i usluge Bihać
Naziv (skraćeno)d.o.o. "HARO - PREVOZ" Bihać
AdresaBihać, Bihać, Jablanska br.15
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4263004870005
Carinski broj 

1 - 1