Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 65-01-1497-09
Naziv : "YESARI GROUP" d.o.o. Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS65-01-1497-09
Naziv"YESARI GROUP" d.o.o. Sarajevo
Naziv (skraćeno)"YESARI GROUP" d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Novo Sarajevo, Sarajevo Dio, ul. Hercegovačka broj 1a
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4201207970000
Carinski broj201207970000

1 - 1