Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-731-00
Naziv : int. 1325.

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-731-00, int. 1325.
Naziv "ALTEKS" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać
Naziv (skraćeno) "ALTEKS" d.o.o. Bihać
AdresaBihać, Bihać, Ferida Džanića br. 6.
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB 
Carinski broj 

1 - 1