Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 1-24173
Naziv : " FRESH COL " Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS1-24173
Naziv " FRESH COL " Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo
Naziv (skraćeno) " FRESH COL " d.o.o. Sarajevo
AdresaSarajevo-Centar, Sarajevo, Nahorevska broj 136 C
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4200830180005
Carinski broj 

1 - 1