Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Registri poslovnih subjekata
u Bosni i Hercegovini


Osnovne informacije
MBS : 43-01-0345-09
Naziv : "SEBRA" d.o.o. Zavidovići, društvo za priređivanje igre na sreću na automatima

Poslovni subjekat - osnovni podaci

MBS43-01-0345-09
Naziv "SEBRA" d.o.o. Zavidovići, društvo za priređivanje igre na sreću na automatima
Naziv (skraćeno)"SEBRA" d.o.o. Zavidovići
AdresaZavidovići, Hajderovići, Rudače bb
Oblik organizovanjaDRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Status (u stečaju -DA/NE)Nije u steeaju/likvidaciji
JIB4218666360001
Carinski broj 

1 - 1